Symposium Toekomst in zorgverlening:
VERZILVER MET DUURZAME INZETBAARHEID

Minister Schippers denkt dat ´het heel moeilijk wordt´ om extra medewerkers in de zorg te krijgen. ´We hebben geen blik verzorgers dat we kunnen opentrekken. De arbeidsmarkt wordt bovendien steeds krapper´. Reden te meer om te kijken hoe de zorg vanuit personeelsperspectief het dreigende tekort aan personeel wel het hoofd kan bieden. Onze ervaring is dat er met name voor deze sector nog voldoende potentieel beschikbaar is. Echter deze groep heeft een proactieve benadering nodig. Onze ervaring met de benadering en de begeleiding van deze groep gemotiveerde krachten willen wij graag met u delen.

Donderdagmiddag 16 juni 2011 organiseren wij daarom in Kasteel Woerden (Utrecht) het symposium

"Toekomst in zorgverlening: VERZILVER MET DUURZAME INZETBAARHEID"

De bijeenkomst is bedoeld voor beslissers, bestuurders en managers in de V&V sector.
Het programma start om 13.30 uur. Er is tijd ingeruimd om te netwerken.

Sprekers: prof. dr. Joop Schippers, hoogleraar arbeids- en emancipatie-economie UU; prof. dr. Paul Jansen, hoogleraar bedrijfspsychologie VU, dr. Gerard van Essen, hoofd CAOP; drs. Marieke van den Berg, PGGM en Dick Herfst, voorzitter Zorggroep Zuid-Gelderland (ZZG-zorggroep).
De dagvoorzitter is Nelleke Hoogvorst, Raad van Toezicht Stichting Het Raamwerk en voormalig bestuurder in de zorg.

Aansluitend worden er twee workshops aangeboden, deze worden geleid door mensen afkomstig uit de praktijk van de V&V-sector die aan de pilots van de Stichting Werkprojecten Divers(iteit) hebben deelgenomen. In de workshops kunnen de deelnemers hun praktijkervaringen uitwisselen.

Lees hier het programma.

Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich opgeven via info@werkprojectendivers.nl, onder vermelding van naam, telefoonnummer, organisatie en functie. De kosten bedragen € 95,- totaal.


Met dank aan de Vereniging voor bestuurders in de gezondheidszorg, NVDZ en het PGGM-pensioenfonds

© Divers, 2011   |   terug naar: intro-pagina   |   update: 28 april 2011