Disclaimer

Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Stichting Werkprojecten Divers(iteit) iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.
Eventueel van u ontvangen gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en individuele gegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.

Voor vragen en opmerkingen over de Stichting Werkprojecten Divers(iteit) kunt u altijd contact opnemen, bij voorkeur via ons algemene e-mailadres: info@werkprojectendivers.nl.

 

© Divers, 2011   |   terug naar: intro-pagina   |   update: 29 maart 2011