Het aanbod van Werkprojecten Divers(iteit)

Stichting Werkprojecten Divers(iteit) kan het volgende leveren:

 1. Advisering in en desgewenst werving van (allochtone) vrouwen en netwerk
 2. Begeleiding kandidaten en advisering adequate selectie
 3. Coaching van de begeleiders op het werk en de mentor op school
 4. Begeleiding thuissituatie

Kwaliteitszorg

Stichting Werkprojecten Divers(iteit) is formeel een onderwijsinstelling en heeft een audit ondergaan van het CPION. Op basis hiervan is zij toegelaten tot het register. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI.
 

Randvoorwaarden leerwerkproject in dienstverband

Randvoorwaarden organisatie werkgever:

 • Nu of in de nabije toekomst behoefte hebben aan (een klasje) personeel
 • Geen financieringstekort
 • Een proactieve directie

Criteria HRM werkgever:

 1. De deelnemers starten in een dienstverband
 2. De deelnemers hebben na afloop van het traject een baan
 3. De deelnemers krijgen (minimum)loon en zijn daarmee meteen uit hun uitkeringssituatie
 4. De deelnemers krijgen een relevante opleiding met diploma en/of certificaat
De ervaringen die gedurende de pilots worden opgedaan, worden al gedurende het traject voortgezet in vervolg-pilots bij andere werkgevers.

 

De algemene voorwaarden van de Stichting Werkprojecten Divers(iteit) vindt u hier.
 

© Divers, 2011   |   terug naar: intro-pagina   |   update: 29 maart 2011