Stichting Werkprojecten Divers(iteit)


Stichting Werkprojecten Divers(iteit) is een landelijk initiatief, mede voortgevloeid uit de commissie PAVEM / PaFemme, destijds onder auspiciën van onder meer Hans Dijkstal.

De stichting is opgericht met als doel het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie, waarbij de behoefte aan personeel centraal staat: ´Eerst de baan, dan toeleiding en opleiding´.
Het gaat hierbij meestal om vrouwen, allochtonen en andere groepen die enigszins van de arbeidsmarkt afstaan, zoals 25-plussers die (weer) willen gaan werken.

De Stichting is sinds maart 2008 actief om strategisch verspreid door Nederland pilot-leerwerkprojecten op te zetten. Het betreft branches waar nu of in de nabije toekomst een sterke behoefte zal zijn aan personeel.
Zo zijn er verschillende pilots opgestart in de V&V sector, de Techniek en richting Zelfstandig Ondernemerschap.

Op 16 juni 2011 organiseert de SWD een syposium met als titel ´Toekomst in zorgverlening: VERZILVER MET DUURZAME INZETBAARHEID´. Meer informatie: Symposium Zorg.
 

Werkprojecten Divers(iteit)

© Divers, 2011   |   ontwerp: hpecall   |   update: 28 april 2011